Mer rettferdig formuesverdsetting av boliger

Regjeringen forbedrer formuesskatten ved å innføre en ny og mer rettferdig formuesverdsetting av boliger. Samtidig økes bunnfradraget til 700 000 kroner for enslige og 1,4 millioner kroner for ektepar. Totalt vil 120 000 færre enn i dag betale formuesskatt.

Noen eksempler på utslag av verdsettingssystemet

Her finner du noen eksempler på hvordan det nye verdsettingssystemet slår ut i forhold til dagens regler. Husk at de fleste yngre personer ikke betaler formuesskatt fordi de i etableringsfasen har gjeld.

Les mer her

Spørsmål og svar om det nye verdsettingssystemet

Her finner du noen spørsmål og svar på formueverdsetting på boliger.

Les mer her

Nytt verdsettingssystem

Det nye verdsettingssystemet bygger på omsetningsdata som er samlet inn av Statistisk sentralbyrå (SSB). Her finner du mer om hvordan SSB har kommet fram til den prisfunksjonen ligningsverdien bygger på.

Les mer her

Ord og utrykk rundt verdsetting av bolig

 

Klikk på en bokstav i alfabetet og velg blant ordene som vises.