Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


A

Apanasje

Regjeringen foreslår en apanasje på 9 millioner kroner for HM Kongen og HM Dronningen i 2010. I 2009-budsjettet var summen 8,8 millioner kroner. Bevilgningen skal dekke personlige utgifter for kongeparet, blant annet utgifter i forbindelse med diverse offisielle oppgaver og vedlikehold av egne eiendommer.

For HKH Kronprinsen og HKH Kronprinsessen er det foreslått en apanasje på 7,5 millioner kroner mot 6,5 millioner kroner for 2009.

Se også Kongehuset.