Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


C

CLIMIT

CLIMIT-programmet er et nasjonalt program for forskning, utvikling og demonstrasjon av teknologier for fossilt basert kraftproduksjon med fangst og lagring av CO2. Programmet dekker hele kjeden fra langsiktig, kompentanseoppbyggende grunnforskning til prosjekter som demonstrerer CO2-håndteringsteknologier.

Innsatsen skal være rettet mot teknologiutvikling, men det legges også vekt på å finne muligheter for fremtidig industrialisering og verdiskaping i norsk industri.

Programmet finansieres dels med midler som disponeres av Gassnova SF og dels med midler som disponeres av Forskningsrådet. Prosjektporteføljen vil i særlig grad være innrettet mot teknologiløsninger for fangst av CO2 på en mest mulig kostnadseffektiv måte. Videre prioriteres utvikling av kunnskap og løsninger for sikker og pålitelig lagring av CO2 i geologiske formasjoner.

Regjeringen foreslår i overkant av 180 millioner kroner til CLIMIT-programmet i 2010. Av dette er om lag 82 millioner kroner knyttet til Gassnovas aktiviteter for utvikling og demonstrasjon av CO2-håndtering. Gassnovas administrative utgifter knyttet til CLIMIT-programmet beløper seg til om lag 10 millioner kroner i tillegg. Videre foreslås det 99 millioner kroner til Forskningsrådets aktiviteter for forskning og utvikling knyttet til CO2-håndtering.

Les mer i Olje- og energidepartementets fagproposisjon og pressemelding.