Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


C

CO2-avgift på gass

Det tas sikte på at CO2-avgiften på gass til oppvarming av bygg iverksettes 1. april. Innføring av en energiavgift på gass i tråd med energiskattedirektivets minstesatser gjør dette mulig.

Se også Skatte-, avgifts- og tollvedtak, avsnitt 3.11.