Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


C

CO2-håndtering

Regjeringen foreslår å bevilge omtrent 3,5 milliarder kroner til arbeidet med CO2-håndtering og drift av Gassnova SF, som ivaretar statens interesser knyttet til CO2-håndtering. Bevilgningen til CLIMIT-programmet foreslås økt med 30,5 millioner kroner til i overkant av 180 millioner kroner. Regjeringen foreslår også å bevilge 20 millioner kroner til arbeid med CO2-håndtering internasjonalt.

Regjeringen foreslår at 1 368 millioner kroner bevilges for å videreføre arbeidet med konkrete CO2-håndteringsprosjekter i 2010, i første rekke oppfølging og planlegging på Mongstad.

Regjeringen foreslår at 1 822 millioner kroner bevilges for å dekke statens andel av investeringer i et teknologisenter for CO2-håndtering på Mongstad i 2010. Teknologisenteret for CO2-fangst på Mongstad skal bidra til å vinne kunnskap og utvikle løsninger som kan redusere både kostnader og risiko knyttet til storskala CO2-fangst og gi slik teknologi bred internasjonal anvendelse.

Les mer i Olje- og energidepartementets fagproposisjon og pressemelding.