Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


D

Dataspill

Regjeringen foreslår å styrke den norske bransjen ytterligere gjennom å øke tilskuddene til utvikling av dataspill. Som en oppfølging av St.meld. nr. 14 (2007-2008) Dataspill foreslås det samtidig innført en ny tilskuddordning til lansering av dataspill.

Bevilgningen til dataspill vil med dette være på til sammen om lag 3 millioner kroner.