Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


D

Den kulturelle spaserstokken

Regjeringen foreslår en økning på til sammen 8 millioner kroner til Den kulturelle spaserstokken, med 4 millioner kroner over Kultur- og kirkedepartementets budsjett og 4 millioner kroner over Helse- og omsorgsdepartementets budsjett. Til sammen foreslås en bevilgning på 28 millioner kroner, hvorav 14,4 millioner kroner over budsjettet til Kultur- og kirkedepartementet.