Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


D

Deponiavgift

Regjeringen foreslår å redusere avgiften på avfall til deponi med virkning fra 1.januar 2010. Forbudet mot å deponere nedbrytbart avfall som trådte i kraft 1. juli 2009, har ført til at avfall til deponi nå har en annen sammensetning og gir vesentlig mindre klimagassutslipp. Avfall som deponeres med dispensasjon fra deponiforbudet vil bli avgiftsbelagt på samme nivå som tidligere. Ettersom alle deponier nå må tilfredsstille avfallsforskriftens krav om bestemt miljøstandard, er det ikke lenger behov for å differensiere avgiftssatsen etter hvilket deponi avfallet leveres til. Den høye satsen for avfall levert til deponi som ikke tilfredsstiller avfallsforskriftens miljøkrav oppheves derfor.

Se også Skatte-, avgifts- og tollvedtak, avsnitt 3.14.1.

Se også Avgift på forbrenning av avfall.