Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


D

Detaljhandel

Regjeringen foreslår å øke utviklings- og investeringsstøtte til nærbutikker i distriktene fra 5 millioner kroner til 15 millioner kroner. Midlene skal brukes både til utviklingsstøtte og etableringen av en investeringsstøtte for å modernisere og styrke nærbutikker. Regjeringen foreslår også en økning til MERKUR-programmet fra 9 millioner kroner til 11 millioner kroner. Dette inkluderer en videreføring av kompetansetilbudet til distriktsbokhandlere.