Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


D

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi)

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Difi med 10,8 millioner kroner fra 252,8 millioner kroner til 263,6 millioner kroner.

Det foreslås en bevilgning på 19 millioner kroner til sentral finansiering av e-handelsplattformen ehandel.no for å sikre bedre, enklere og tryggere innkjøp i offentlig sektor.

Direktoratet ble opprettet av Regjeringen i 2008 for å fornye og utvikle statsforvaltningen. Direktoratets virksomhet skal føre til at statsforvaltningen er kjennetegnet av kvalitet, effektivitet, brukerretting, åpenhet og medvirkning, og at den er organisert og ledet på en god og målrettet måte.

Hovedmålene for Difi i 2010 er:

  •  en bedre organisert, brukerrettet og effektiv statsforvaltning
  •  kompetente ledere og medarbeidere i staten
  •  en felles infrastruktur for eID i offentlig sektor
  •  koordinert, brukerrettet og kostnadseffektiv IKT-bruk i offentlig sektor
  •  samfunnsnyttige, kostnadseffektive og kvalitetsrettede innkjøp

Se også: E-handel, Elektronisk ID (eID) og Elektronisk faktura