Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


D

Distrikt - distriktsrettede garantier

Fylkeskommunene vil fra og med 2010 kunne gi Innovasjon Norge anledning til å stille distriktsrettede garantier for driftskreditt og investeringslån. Kommunal- og regionaldepartementet arbeider med avklaringer knyttet til satsingen, blant annet i forhold til EØS-regelverket og kommuneloven. Hver gang det stilles garantier, vil Innovasjon Norge sette av midler til et nasjonalt tapsfond, basert på risikoen knyttet til hver enkelt garanti. Fylkeskommunene vil ha ansvaret for å etterfylle tapsfondet ved behov.