Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


D

Distriktssenteret (Kompetansesenter for distriktsutvikling)

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Distriktssenteret fra 21,5 millioner kroner til 26 millioner kroner. Senteret skal være en kunnskaps- og erfaringsbase og støttespiller for helhetlig og bærekraftig utviklingsarbeid i distriktsområder. Distriktssenteret skal bidra til kompetansebygging om distriktsutfordringer og ha en rolle som landsdekkende kompetanseorgan, rådgiver og bidragsyter.

Distriktssenteret har kontor i Alstahaug, Sogndal og Steinkjer.

Økningen på posten skal dekke oppgaver innen omdømmearbeid som Distriktssenteret har overtatt fra departementet i 2009, innkjøp av nødvendige tjenester innen forskning og utredning og økte ressurser til kunnskapsbasen.