Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


E

EØS-finansieringsordningene

Regjeringen foreslår å bevilge 3 milliarder kroner til utbetalinger gjennom EØS-finansieringsordningene, og 180 millioner kroner til samarbeidsprogrammene med Bulgaria og Romania i 2010.

Gjennom EØS-finansieringsordningene gir Norge et viktig bidrag til å utjevne sosiale og økonomiske forskjeller i Europa ved å støtte utviklingsprosjekter i EUs tolv nye medlemsland, samt Hellas, Portugal og Spania. Det gis blant annet støtte til prosjekter innen miljøvern, helse og barn, forskning, bevaring av europeisk kulturarv, utdanning og justissamarbeid. De bilaterale samarbeidsprogrammene med Bulgaria og Romania er særlig innrettet mot miljø, klima og energi.

Forhandlingene med Europakommisjonen om mulige fremtidige bidrag for perioden 2009-2014 ble igangsatt høsten 2008, og pågår fortsatt høsten 2009.