Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


E

Effektivisering av utlendingsforvaltningen

Regjeringen satser på å effektivisere utlendingsforvaltningen og bedre servicen overfor brukerne. Regjeringen foreslår en bevilgning på 100 millioner kroner i 2010 til en rekke IKT-prosjekter i utlendingsforvaltningen.

Målene med de nye løsningene er å redusere ressursbruken for hver enkelt søknad, få raskere avgjørelser i sakene, samt å bedre informasjonen og brukerservicen.