Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


E

Egenandeler

Regjeringen foreslår å heve aldersgrensen for gratis helsetjenester under egenandelstak 1 fra 12 til 16 år. Egenandelstak 1 omfatter blant annet utgifter til legehjelp, pasienttransport og legemidler på blå resept. Det foreslås også å innføre en automatisk frikortordning i 2010. Den enkelte bruker vil da automatisk få tilsendt frikort når egenandelstak 1 er nådd, og eventuelle utlegg over taket vil bli refundert.

Det foreslås å øke egenandelene under tak 1 med 4 prosent, med unntak av maksimal egenandel på blå resept. Den prosentvise egenandelen for legemidler og sykepleieartikler på blå resept foreslås økt fra 36 prosent til 38 prosent. Egenandelstak 1 foreslås hevet fra 1780 kroner til 1840 kroner, mens egenandelstak 2 beholdes uendret på 2560 kroner.

Samlet sett innebærer ovennevnte tiltak at brukernes samlede egenbetaling for helsetjenester omfattet av egenandelstak 1 reduseres nominelt med om lag 155 millioner kroner i 2010.