Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


E

Eiendom, bygg og anlegg (EBA)

Regjeringen foreslår i 2010 å avsette omlag 1,6 milliarder kroner til eiendoms-, bygge- og anleggsinvesteringer (EBA). Bevilgningen vil i 2010 blant annet bli benyttet til å gjennomføre prosjekter knyttet til omstillingen som ble vedtatt i forbindelse med behandlingen av langtidsplanen 2009–2012. Som et viktig ledd i nordområdesatsingen vil Regjeringen styrke Hærens virksomhet i Indre Troms. Det gjennomføres derfor store investeringer i EBA for å understøtte den økte aktiviteten i disse områdene.

En stor del av bevilgningen til EBA vil i 2010 bli benyttet til å videreføre allerede igangsatte prosjekter, som i hovedsak omfatter bygging av forlegninger, administrasjons- og stabsanlegg samt utdannings- og øvingsanlegg.

Videre vil bevilgningen i 2010 bli benyttet til tiltak for å oppgradere og fornye eksisterende infrastruktur, slik at disse oppfyller nye og endrede krav i lover og forskrifter. I tillegg vil en rekke EBA-prosjekter som er påkrevd i forbindelse med anskaffelse av nytt materiell, også bli gjennomført i 2010.