Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


E

Elektronisk ID (eID)

Det er blitt enkelt å bruke offentlige elektroniske tjenester og det skal bli enda enklere. Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) og Skattedirektoratet har etablert MinID. MinID gjør det mulig for innbyggerne å logge seg på offentlige tjenester med samme elektroniske identifikasjon, uavhengig av hvor tjenestene kommer fra.

Overgang til elektronisk tjenesteyting er Regjeringens viktigste virkemiddel for fornying av offentlig sektor. Regjeringen fremmer nå utviklingen av flere avanserte offentlige elektroniske tjenester som krever høy sikkerhet, og foreslår å bevilge om lag 60 millioner kroner til det videre arbeidet med å utvikle og drive en felles infrastruktur for elektronisk ID og e-signatur for offentlig sektor.

Les mer i pressemelding fra Fornyings- og administrasjonsdepartementet.

Se også Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi).