Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


E

Elektronisk faktura (efaktura)

Regjeringen vil innføre et felles standardformat for elektronisk faktura. Målet er at hele offentlig sektor bruker elektronisk faktura og at ordningen skal gjelde for alle typer faktura og betalingskrav. Departementet vil i dialog med næringslivet vurdere nærmere hvordan et slikt pålegg skal forankres og om det skal gjelde unntak for visse betalingskrav. Fornyings- og administrasjonsdepartementet vil også vurdere en forskrift som gjør standardformatet gjeldene for kommuner og fylkeskommuner.