Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


E

Energiomlegging

Regjeringen foreslår å bevilge totalt 6 056,5 millioner kroner i 2010 til omlegging av energibruk og energiproduksjon. Dette fordeler seg med 5 milliarder kroner i kapitalinnskudd i Grunnfond for fornybar energi og energieffektivisering, 956 millioner kroner i overføringer til Energifondet, 40 millioner til elektrisitetssparing i husholdninger, 26 millioner kroner til infrastruktur for naturgass og 34,5 millioner kroner til gjennomføring av Bygningsdirektivet og deltakelse i internasjonale programmer og aktiviteter innen fornybar energi og energibruk.

Tilsagnsfullmakten på 400 millioner kroner knyttet til Energifondet foreslås videreført i 2010.

I tillegg anslås inntektene fra påslaget på nettariffen (1,0 øre/kWh) til om lag 760 millioner kroner i 2009. Samlede inntekter til Energifondet inkludert renter anslås til om lag 1 800 millioner kroner.

Les mer i Olje- og energidepartementets fagproposisjon og pressemelding.

Se også Enova SF, Energifondet og Grunnfond for fornybar energi og energieffektivisering (Grunnfondet).