Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


E

Engangsavgiften

Regjeringen jobber for å fremskynde nedgangen i CO2-utslippene fra førstegangsregistrerte kjøretøy. Regjeringen foreslår derfor å øke avgiftssatsene for kjøretøyenes CO2-utslipp i engangsavgiften fra 1. januar 2010. Det foreslås også å øke fradraget for kjøretøy med utslipp lavere enn 120 g/km. Dette motsvares av lavere avgiftssatser for kjøretøyenes effekt.

Regjeringen foreslår også å fjerne drosjenes rabatt på 60 prosent i engangsavgiften for kjøretøyenes CO2-utslipp.

Les mer i Skatte-, avgifts- og tollvedtak, avsnitt 3.5.3.

Se også egen pressemelding og bilkalkulator fra Finansdepartementet.