Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


E

Entreprenørskap

Entreprenørskap blant unge
Regjeringen ønsker å styrke kvaliteten og omfanget av entreprenørskapsrettet opplæring innenfor alle nivå og fagområder i utdanningssystemet, og foreslår å sette av 11 millioner kroner for å videreføre støtten til organisasjonen Ungt Entreprenørskap.

Regjeringen foreslår en økning på 5 millioner kroner til satsing på entreprenørskap og nyskaping blant unge i Nord-Norge. Temaene reiseliv og arktisk teknologi er prioriterte områder.

Entreprenørskap blant kvinner:
Regjeringen har mål om at kvinner skal representere 40 prosent av alle nye entreprenører innen 2013, jamfør Handlingsplan for mer entreprenørskap blant kvinner (2008-2013). Regjeringen vil be Innovasjon Norge, SIVA og Forskningsrådet om å prioritere kvinner som målgruppe, og arbeide for en vesentlig økning i omfanget kvinner innenfor aktuelle programmer og tjenester.

Se også Nærings- og handelsdepartementets fagproposisjon.