Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


G

GIEK

Regjeringen foreslår å videreføre rammene under GIEK (Garanti-Instituttet for Eksportkreditt) med 110 milliarder kroner for Alminnelig garantiordning og 3,15 milliarder kroner for U-landsordningen. I tillegg foreslås det å sette rammen for Byggelånsgarantiordningen for skip til 6,5 milliarder kroner.

Se også Nærings- og handelsdepartementets fagproposisjon.

Se også Kraftintensiv industri.