Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


G

Gjeldslette

Regjeringen foreslår å bevilge 270 millioner kroner til multilateralt koordinert gjeldslette i 2010.

Regjeringen mener at Norge skal være i front internasjonalt når det gjelder finansielle bidrag til gjeldslette for fattige land. Regjeringen arbeider for å bidra til at midler til bilateral gjeldslette gis i tillegg til annen bistand, og for å bidra til debatt omkring temaer som illegitim gjeld, ansvarlig långivning og kreditoransvar. Bevilgningen vil hovedsakelig bli brukt til å følge opp Norges internasjonale forpliktelser til Verdensbankens og Det internasjonale pengefondets gjeldsletteordninger (HIPC og MDRI). I tillegg planlegges det å bidra til et internasjonalt gjenkjøp av fattige lands kommersielle gjeld for å hjelpe mot såkalte «gribbefond». Det er også planlagt bidrag til sletting av misligholdt gjeld, samt støtte til enkelte organisasjoner som arbeider med gjeldsrelaterte spørsmål.