Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


G

Globale fellesgoder

Tilgangen på globale fellesgoder som klima, helse, sikkerhet og kunnskap har stor betydning for utviklingen i fattige land. Muligheten for å nyte godt av disse globale fellesgodene som fremmer utvikling, avhenger ofte av andre faktorer enn bistand. Etter Stortingets henstilling vil Regjeringen i 2010 derfor utrede hvorvidt bevilgninger og internasjonale tiltak utenom bistand kan styrke tilgangen på globale fellesgoder som fremmer utvikling. Regjeringen utreder også nyskapende tiltak for å styrke finansieringen av slike fellesgoder og bidrar aktivt i det brede internasjonale samarbeidet på dette området.