Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


G

Godt styresett

Godt styresett og anti-korrupsjon er et prioritert satsingsområde for Regjeringen. Statsbygging i sårbare stater, styrking av offentlig sektor i visse samarbeidsland, styrking av uavhengige medier, økt innsats mot korrupsjon samt vekt på fred og forsoning er sentralt.

Norge er pådriver for tilslutning til og praktisk gjennomføring av FNs konvensjon mot korrupsjon. Norge samarbeider bredt internasjonalt med blant annet Verdensbanken for å hindre korrupsjon og hvitvasking av penger fra utviklingsland og tilbakeføre stjålne verdier.

I Tanzania og Nicaragua støtter Norge korrupsjonsbekjempelse blant annet gjennom styrking av instanser som etterforsker korrupsjon og gjennom opplæring i undersøkende journalistikk. I Malawi har Norge støttet finansforvaltning og statistikkproduksjon. Juridisk bistand er gitt for å redusere ulovlig fiske i Tanzania. I Guatemala støttes et program for å bedre mayabefolkningens rettigheter og politiske deltakelse. Også mayakvinnenes initiativ for økt politisk representasjon støttes. I en periode med sviktende statsinntekter bidrar budsjettstøtte til å vedlikeholde sosiale tjenester og infrastruktur.

Utredningen "Skatteparadis og utvikling" pekte på uheldige virkninger av skatteparadiser. Kapitalflukt fra utviklingsland anslås å være åtte til ti ganger større enn samlet bistand til utviklingslandene.

Utenriksdepartementet vil fra 2010 bidra til å styrke innsatsen for å generere inntekter og ressursbeskatning i utvalgte afrikanske land.