Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


G

Grunnfond for fornybar energi og energieffektivisering (Grunnfondet)

Grunnfond for fornybar energi og energieffektivisering (Grunnfondet) ble opprettet 2. januar 2007 med en fondskapital på 10 milliarder kroner. Fondet ble opprettet for å gi en forutsigbar og stabil finansiering av satsingen på fornybar energi og energieffektivisering.

Fondet vil i 2010 gi en avkastning på 796 millioner kroner. Av avkastningen fra Grunnfondet foreslår Regjeringen at 756 millioner kroner overføres til Energifondet, mens 40 millioner kroner benyttes til tilskudd for elektrisitetssparing i husholdningene.

Regjeringen foreslår å øke Grunnfondet med 5 milliarder kroner, til 25 milliarder kroner i 2010. Som følge av dette forventes avkastningen fra Grunnfondet forventes å bli om lag 1 000 millioner kroner fra 2011.

Les mer i Olje- og energidepartementets fagproposisjon og pressemelding.

Se også Enova SF og Energifondet.