Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


H

Helse - Nasjonale helseregistre

Regjeringen foreslår 15 millioner kroner til oppgradering og videreutvikling av sentrale helseregistre. Nasjonale helseregistre er nødvendige for helseovervåkning, forskning, kvalitetssikring og forbedring av helsetjenesten, og utgjør en sentral del av forskningens infrastruktur. I statsbudsjettet for 2009 ble det vedtatt en betydelig satsing på kvalitetsregisterfeltet. I 2010 er det behov for at dette følges opp med en tilsvarende oppgradering og videreutvikling av de sentrale helseregistrene.

Regjeringen har foretatt en gjennomgang av de nasjonale helseregistrene med sikte på økt utnytting, bedre kvalitet og sikrere håndtering av data for forskning, kvalitetsforbedring og helseovervåkning.

Les mer i Helse- og omsorgsdepartementets fagproposisjon, under kapittel 762 Primærhelsetjenester.