Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


H

Hiv og aids

Regjeringen foreslår å bevilge 160 millioner kroner til FNs aids-program. Dette er en videreføring av Norges omfattende internasjonale innsats i kampen mot hiv og aids. Norge vil bidra til å oppnå FNs tusenårsmål om å gi alle aids-syke tilgang til medisinsk behandling, og samtidig satse på forebyggende tiltak. Arbeidet inngår i innsatsen for de helserelaterte tusenårsmålene, sammen med deler av bidraget til WHO. Regjeringen viderefører også støtten til Det globale fondet for bekjempelse av aids, tuberkulose og malaria i 2010.

Regjeringen legger samtidig opp til å videreføre støtten på 140 millioner kroner til den internasjonale innkjøpsordningen for medisiner til utviklingsland. Innkjøpsordningen har som mål å oppnå økt tilgang og reduserte priser på medisiner for behandling av hiv og aids, tuberkulose og malaria. Regjeringen vil videreføre samarbeidet med Clinton-stiftelsen om effektiv forebygging og behandling av hiv og aids med en støtte på cirka 25 millioner kroner. På forskningsområdet foreslår Regjeringen å bevilge 45 millioner kroner som skal kanaliseres gjennom internasjonale, private stiftelser til utvikling av vaksiner og annen beskyttelse for forebygging av hiv-smitte.

Se også FNs tusenårsmål.