Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


H

Hjemme-PC

Bruttotrekksadgangen under hjemme-PC-ordningen oppheves for avtaler inngått fra og med 13. oktober 2009. Bruttotrekk i henhold til avtale som er inngått før 13. oktober 2009 kan videreføres, såfremt avtalen ikke forlenges eller på annen måte utvides etter denne dato. Privat bruk av hjemme-PC utplassert av arbeidsgiver av tjenstlige hensyn, vil fortsatt være skattefritt.

Se også Skatte-, avgift- og tollvedtak, avsnitt. 2.2.4.