Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


H

Humanitær bistand

Regjeringen foreslår å bevilge 2,36 milliarder kroner til humanitær bistand i 2010. Regjeringen vil at Norge fortsatt skal være en betydelig bidragsyter til det internasjonale humanitære hjelpearbeidet, både ved naturkatastrofer og konflikt. I tillegg kommer støtte til FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) på 240 millioner kroner. Stortingsmeldingen Norsk humanitær politikk skisserer prioriteringene for den humanitære innsatsen de neste fem årene.

Sentrale områder i 2010 vil være Afghanistan, Midtøsten, Sudan, Sentral-Afrika og Afrikas Horn. Pengene går hovedsakelig gjennom Røde Kors, frivillige organisasjoner og FN. Norge er blant de største bidragsyterne til FNs nødhjelpsfond. Samtidig vil Regjeringen styrke arbeidet med forebygging av humanitære katastrofer og klimatilpasning.

Regjeringen er engasjert i det internasjonale arbeidet for nedrustning av konvensjonelle våpen som har uakseptable humanitære konsekvenser. Håndvåpen, miner og klaseammunisjon dreper sivile, rammer sårbare grupper hardt og bidrar til at to millioner mennesker blir drept eller skadet årlig i konfliktområder.