Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


H

Husbanken

Regjeringen foreslår en låneramme i Husbanken på 15 milliarder kroner i 2010. Lånerammen vil legge til rette for en fortsatt satsing på startlånet og grunnlånet i 2010.

Startlånet er et godt virkemiddel for å bistå unge og vanskeligstilte på boligmarkedet. Regjeringen foreslår derfor at startlån til unge og vanskeligstilte skal ha høyeste prioritet innenfor lånerammen også i 2010.

Grunnlånet skal fremme miljøkvaliteter og universell utforming i nye og eksisterende boliger, finansiere boliger til vanskeligstilte og husstander i etableringsfasen, samt sikre nødvendig boligfinansiering i distriktene.

For mer informasjon om Husbanken og Husbankens låne- og tilskuddsordninger, se Husbankens nettsider.