Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


H

Husleietilskuddet

Regjeringen foreslår sammen med Oslo kommune å opprette et behovsprøvd husleietilskudd til leietakere i tidligere regulerte boliger i Oslo som vil få problemer med å betale gjengs leie når husleiereguleringen faller bort 1. januar 2010.

Kostnaden skal deles likt mellom staten og Oslo kommune. Regjeringen foreslår en bevilgning på 20 millioner kroner i 2010.

Tilskuddet er en overgangsordning, og behovet for tilskuddet skal vurderes på nytt etter fem år.

Det vil bli opprettet et informasjonskontor for oppfølging i Bydel Frogner.

Les mer i Kommunal- og regionaldepartementets fagproposisjon, programkategori 13.80.