Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


I

IKT-politikk

Regjeringen viderefører satsingen på IKT-politikken og foreslår å bevilge 27,2 millioner kroner til IKT-politiske tiltak. Bevilgningen skal blant annet bidra til å etablere en overordnet IKT-arkitektur for offentlig sektor, økt bruk av åpne standarder og fri programvare i offentlig sektor, arbeidet med å innføre et felles standardformat for elektronisk faktura, bygge ned digitale skiller i samfunnet og stimulere til innovasjon, utvikling av nye tjenester, og nye former for demokratisk deltaking basert på Web 2.0-teknologi.

Se også Fri programvare og Informasjonssikkerhet.