Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


I

India

Regjeringen har lansert en egen strategi for samarbeidet mellom Norge og India, Muligheter i mangfold. Regjeringen vil styrke satsingen på India med en utvidet virkemiddelpakke for norsk-indisk samarbeid og økt representasjon ved ambassaden i New Delhi. Strategien legger opp til å styrke dialogen og samarbeidet om internasjonale spørsmål.