Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


I

Individuell pensjonsordning (IPS)

Pensjonsavtaler etter lov om individuell pensjonsordning (IPS) skal ha den samme skattemessige behandlingen som gjaldt for IPA-avtaler inntil 12. mai 2006. Bakgrunnen og forutsetningen for dette er omtalt i Ot.prp. nr. 50 (2007-2008). Den skattemessige likebehandlingen av IPS- og IPA-avtaler er allerede gjennomført, med unntak for engangsutbetalinger. Regjeringen foreslår derfor at engangsutbetaling fra en IPS-avtale skal skattlegges som personinntekt, slik tilfellet er for en tilsvarende utbetaling fra en IPA-avtale.

Se også Skatte- og avgiftsopplegget 2010, lovendringer kapittel 10.