Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


I

Informasjonssikkerhet

Regjeringen styrker satsingen på forebyggende informasjonssikkerhet i Norge og foreslår å øke driftstilskuddet til Norsk senter for informasjonssikring (NorSIS) med 2 millioner kroner til 6,31 millioner kroner. Samtidig foreslår Regjeringen å frita senteret fra kravet om at en tredel av driftsutgiftene i NorSIS skal komme fra private aktører.

NorSIS har som overordnet mål å bedre sikkerheten og gjøre informasjons- og kommunikasjonsteknologi i samfunnet mindre sårbar. NorSIS arbeider målrettet for å øke kompetansen og oppmerksomheten om informasjonssikkerhet.