Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


I

Integrering – opplæring i norsk og samfunnskunnskap

Gode ferdigheter i norsk er en viktig forutsetning for innvandreres deltakelse i yrkes- og samfunnslivet. Formålet med tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap er å sikre at kommunene tilbyr opplæring i norsk og samfunnskunnskap til voksne innvandrere med rett til slik opplæring. Andelen som begynner opplæring og andel som består avsluttende prøve er økende. Les mer i Arbeids- og inkluderingsdepartementets fagproposisjon, resultatområde 4, delmål 1.2.

Hittil har per capitatilskuddet blitt fordelt over fem år. Bakgrunnen er at kommunene har plikt til å tilby opplæring i inntil fem år fra den enkelte har fått oppholds- eller arbeidstillatelse første gang. Tilbakemelding fra kommunene viser at den største delen av utgiftene for den enkelte påløper i løpet av de første tre årene. Årsaken er at de fleste gjennomfører opplæringen i løpet av de første to-tre årene i Norge. I samsvar med dette foreslår Regjeringen å legge om til utbetaling av tilskuddet over tre år.

Det blir gitt 250 timer norskopplæring til asylsøkere i mottak.

Les mer i Arbeids- og inkluderingsdepartementets fagproposisjon, kapittel 653, post 60.