Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


I

Internasjonalt IKT-samarbeid

De IKT-politiske utfordringene er internasjonale. Eksempler på dette er konvergens, framveksten av nye tjenester og det at tjenester, næringer og innbyggere stadig blir mer grensekryssende. Utfordringene ligger blant annet i å tilpasse regelverk, løsninger og strategier til disse erfaringene. Regjeringen viderefører satsingen på det internasjonale samarbeidet og foreslår å bevilge 20,8 millioner kroner til det internasjonale samarbeidet. Norges innsats vil særlig rette seg mot:

  •  Konkurranseevne og innovasjon (CIP-programmet).
  •  Elektroniske tjenester mellom forvaltning, næringsliv og innbyggere (IDABC/ISA).
  •  Informasjonssikkerhet (ENISA - Europeisk nettverks- og informasjonssikkerhetsbyrå).
  •  Trygg bruk av internett for barn og unge (Safer Internet Programme).

Norges innsats er særlig rettet mot EU og OECD.

Se også Fornying og IKT-sikkerhet.