Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


I

Internprising

Regjeringen foreslår at selskaper og innretninger skal ha oppgave- og dokumentasjonsplikt for transaksjoner og mellomværender med fylkeskommunale og kommunale eiere. Opplysningene som rapporteres inn vil bidra til at skattemyndighetene kan kontrollere at priser og vilkår i slike transaksjoner og mellomværender er i samsvar med det som ville blitt avtalt mellom uavhengige parter.

Se også Skatte- og avgiftsopplegget 2010, lovendringer kapittel 15.