Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


J

Jan Mayen

Regjeringen foreslår å øke budsjettet til drift og vedlikehold på Jan Mayen og Loran-C-stasjonen med 10 millioner kroner. Videre foreslås det å bevilge 7,4 millioner kroner til nytt kjøle- og fryseanlegg på øya.