Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


J

Jernbane

Regjeringen foreslår i budsjettet for 2010 mer enn 10 milliarder kroner til jernbanen, noe som er en økning på over 15 prosent fra 2009.

Til Jernbaneverket er det foreslått 8,4 milliarder kroner, 18,5 prosent mer enn i 2009.

Forslaget til investeringer i jernbaneinfrastrukturen er på nesten 4 milliarder kroner, en økning på 22,5 prosent sammenlignet med 2009.

Forslaget til bevilgninger til jernbaneinvesteringer i 2010-budsjettet utgjør 82,4 prosent av de årlige gjennomsnittlige rammene til formålet for perioden 2010-2013 i Nasjonal transportplan. Utbygging av strekningen Oslo-Ski er i en startfase, der hovedinvesteringene kommer lenger ut i perioden. Dette trekker andelen i 2010 noe ned.

Regjeringen vil prioritere rasjonell fremdrift og sluttføring av oppstartede prosjekter som dobbeltspor mellom Sandnes og Stavanger, dobbeltspor mellom Barkåker og Tønsberg, Gevingåsen tunnel i Trøndelag, dobbeltspor mellom Bergen stasjon og Fløen og fjernstyringsprosjektet Mosjøen - Bodø.

Regjeringen foreslår 4,4 milliarder kroner til drift og vedlikehold, en økning på 15,4 prosent fra saldert budsjett for 2009. Dette innebærer full årlig oppfølging av planrammen i Nasjonal transportplan 2010 – 2019.

Se også pressemelding fra Samferdselsdepartementet.