Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


J

Jordbruket -inntektsutvikling

Inntektsutviklingen i jordbruket er blant annet et resultat av de avtalte målpriser og tilskudd over jordbruksavtalen. I denne regjeringsperioden er det lagt til rette for en inntektsøkning i jordbruket på 46 prosent fra 2006-2010, med de prognoser som lå til grunn for avtalen i mai 2009. Avstanden til andre grupper blir i tilfelle redusert med nesten ti prosentpoeng.