Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


J

Jordbruksavtalen 2009-2010

Det foreslås bevilget 570 millioner kroner til oppfølging av jordbruksavtalen i statsbudsjettet for 2010, til blant annet direkte tilskudd, velferdsordningene, økt beiting og miljøtiltak. Virkemidlene under jordbruksavtalen bidrar til å gi næringen et betydelig inntektsløft og en forsterket distriktsprofil.

Jordbruksavtalen er en næringsavtale forhandlet fram mellom Staten og jordbruket. Avtalen for 2009-2010 har en ramme på 1,2 milliarder kroner, inkludert en ekstraordinær investeringspakke på 200 millioner kroner for 2009. Avtalen legger til rette for en inntektsøkning på vel 12 prosent i 2010. Det grasbaserte husdyrholdet er prioritert.