Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


K

Kongehuset

Regjeringen foreslår å bevilge 142,5 millioner kroner til Det kongelige hoff for 2010. For 2009 ble det bevilget 127,8 millioner kroner. I tillegg ble det for 2009 bevilget 15,7 millioner kroner til innvendige arbeider og interiørprosjektet ved Oscarshall slott.

Bakgrunnen for bevilgningsøkningen er nye kalkyler for utgifter knyttet til forvaltning, drift og vedlikehold av de statlige kongelige eiendommene. I tillegg har rehabiliteringen av Bygdøy kongsgård og Oscarshall medført et høyere vedlikeholdsnivå.

Regjeringen foreslår videre en bevilgning på 20,9 millioner kroner som i hovedsak skal gå til rehabilitering av Sæterhytta på Bygdøy kongsgård. Denne ble gitt i gave til HM Kongen og HM Dronningen i forbindelse med deres 70-årsdager.

Bevilgningene til Kongehuset innebærer også 15,7 millioner kroner til kronprinsparets stab i 2009.

Se Fornyings- og administrasjonsdepartementets fagproposisjon.

Se også Apanasje.