Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


L

Landbruk - miljø og landbruk

Gjennom miljøsatsingen over jordbruksavtalen tar jordbrukssektoren et miljøansvar. I jordbruksoppgjøret 2009 foreslås det å øke samlede bevilgninger til miljøtiltak med om lag 170 millioner kroner.

Nasjonalt miljøprogram foreslås økt med i underkant av 160 millioner kroner, inklusive økologisk jordbruk. Regionale miljøprogram (RMP) foreslås økt med 24 millioner koner, inklusive en pilot for miljøvennlig spredning av husdyrgjødsel. Det foreslås også bevilget 120 millioner kroner til den kommunale ordningen Spesielle miljø­tiltak i jordbrukets kulturlandskap.