Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


L

Lærlinger – tilskudd til lærebedrifter

Regjeringen forventer at det også i 2010 vil være krevende å sikre et tilstrekkelig antall lærlingplasser. Regjeringen vil derfor føre videre det midlertidige økte tilskuddet til lærebedrifter som ble bevilget i forbindelse med Regjeringens tiltakspakke også i 2010. Regjeringen foreslår å bevilge 190 millioner kroner til tilskudd til lærlingbedrifter gjennom rammeoverføringene til fylkeskommunene i 2010. Det blir åpnet for at dette tillegget til det ordinære tilskuddet til lærebedrifter i 2010 kan bli brukt til å stimulere enkeltbransjer eller enkeltbedrifter som har konjunkturproblemer, slik at disse kan videreføre eksisterende lærekontrakter. Tillegget kan også brukes til å stimulere nye bedrifter til å ta inn lærlinger. Regjeringen vil også videreføre økningen i bevilgningen til lærlinger med særskilte behov med 10 millioner kroner i 2010.