Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


L

Likestilling i forsvaret / kvinner i forsvaret

Forsvaret har en målsetting om å øke kvinneandelen blant militært personell for å følge opp tiltakene i St.meld. nr. 36 (2006–2007) ”Økt rekruttering av kvinner til Forsvaret”. Ved utgangen av 2008 var kvinneandelen 8,3 prosent, en økning på 0,8 prosentpoeng fra 2007. I den videre satsingen inngår blant annet fokus på rekruttering av kvinner til Forsvarets utdanninger på alle nivå samt ulike tiltak for å beholde kvinner lenger. Arbeidet med å ruste opp bygningsmasse og anskaffe personlig bekledning og utrustning som er bedre tilpasset kvinner, fortsetter i 2010.

Fra 2010 blir det innført pliktig sesjon også for kvinner. Dette vil kunne bidra til å øke kvinneandelen i førstegangstjenesten og bidra til at personellsammensetningen i Forsvaret i større grad gjenspeiler samfunnet for øvrig.