Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


L

Lønnsvekst

Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU) har anslått årslønnsveksten i 2008 til 6 prosent, opp fra 5,4 prosent året før. Lønnsveksten i fjor var den høyeste siden 1998 og klart over gjennomsnittet for de siste ti årene på 4,7 prosent.

Årets lønnsoppgjør var et mellomoppgjør. Avtakende vekst og økt arbeidsledighet i norsk og internasjonal økonomi, krevende markedsforhold og press på lønnsomheten for en rekke bedrifter, særlig i eksportrettet næringsvirksomhet, har bidratt til å dempe lønnsveksten i inneværende år. På bakgrunn av resultatene i årets lønnsoppgjør anslås det i Nasjonalbudsjettet 2010 en årslønnsvekst på 4 prosent i år. Selv med en oppgang i økonomien framover vil situasjonen fortsatt være krevende for mange bedrifter, og usikkerheten vil være stor. I Nasjonalbudsjettet 2010 legges det til grunn at årslønnsveksten fra 2009 til 2010 avtar til 3½ prosent Til sammenlikning anslås lønnsveksten hos handelspartnerne til om lag 1½ prosent i år og 1¾ prosent til neste år.

Se også omtale i Nasjonalbudsjettet 2010, kapittel 3.6.