Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


L

Luftfart

Regjeringen foreslår å bevilge 941,6 millioner kroner til luftfartsformål, en økning på 25,4 prosent fra saldert budsjett 2009. Bevilgningsforslag knyttet til sikkerhetstiltak ved de regionale lufthavnene utgjør den største relative veksten.

Regjeringen foreslår 87,8 mill. kroner i tilskudd til regionale flyplasser, en økning fra 13,5 millioner kroner fra saldert budsjett 2009. For å bidra til at Avinor AS kan gjennomføre nødvendige sikkerhetsinvesteringer, foreslår Regjeringen et engangs investeringstilskudd på 50 millioner kroner til Avinors regionale flyplasser, avdragsfritak på Avinors statslån og at det ikke tas utbytte fra Avinor i 2010.

Regjeringen foreslår i tillegg et engangs investeringstilskudd til de ikke-statlige regionale lufthavnene Notodden og Skien på til sammen 12 millioner kroner. For å sikre grunnlag for framtidig drift, foreslår Regjeringen et driftstilskudd på 12 millioner kroner til Stord lufthavn.

Statlig kjøp av flytransport utgjør den største utgiftsposten på luftfartsbudsjettet. Regjeringen foreslår 629 millioner kroner til dette, en økning på 21 prosent fra saldert budsjett 2009.

Sikkerhet har høyeste prioritet i norsk luftfart. Regjeringens foreslåtte budsjett for Luftfartstilsynet i 2010 er på om lag 168 millioner kroner, omtrent det samme som i 2009.

Se pressemelding fra Samferdselsdepartementet.

Se også Kollektivtransport.