Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


M

MAREANO-programmet

Kartleggingen av havbunnen gjennom MAREANO-programmet (Marin arealdatabase for norske kyst- og havområder) videreføres på samme nivå som i 2009 i Regjeringens budsjettforslag. Dette innebærer en samlet budsjettramme for MAREANO i 2010 på 51,5 millioner kroner med midler fra Fiskeri- og kystdepartementet, Miljøverndepartementet og Nærings- og handelsdepartementet.